ทรงตรัสรับสั่งกับนายกรัฐมนตรี ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน ประพาสภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2501 ในสถานีสวนจิตต์ลดา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งกับผู้ที่ไปส่ง ณ สถานี สวนจิตต์ลดา
วันเสด็จพระราชดำเนินภาคเหนือ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2501 เวลา 06.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา จังหวัดพระนคร ในการนี้ มีพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ เป็นอันมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประทับบนรถไฟพระที่นั่ง เริ่มเสด็จ...

 

เสด็จพระราชดำเนินถึงสถานี อยุธยา เมื่อเวลา 08.13 น. นายสุทัศน์ สิริสวย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

นายสันต์ เอกมหาชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกรุงเทพฯ - ลพบุรี | พิษณุโลก | สุโขทัย | ตาก | ลำพูน | เชียงใหม่
เชียงราย | พะเยา | ลำปาง | แพร่ | น่าน | อุตรดิตถ์


National Science and Technology Development Agency Ministry of Science,
Technology and Environment Northern Network
239 Huaykaew Rd.,T.Sutep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand
Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

Email : webmaster@nn.nstda.or.th