ภาพประวัติศาสตร์เสด็จประพาสภาคเหนือ

จังหวัดสุโขทัย (ศรีสำโรง)

ทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึง ในคราวเสด็จภาคเหนือนี้ ประชาชนจะพากันรุมล้อมชมพระบารมีอย่างแน่นขนัด และมีโอกาสได้ใกล้ชิดที่สุด ทุกๆ คนจะได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพักตร์แย้มสรวงอยู่เป็นนิจ ดังภาพนี้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำลังสนพระทัยในทุกข์สุขของราษฎรชาวศรีสำโรง ทรงไต่ถามอย่างเป็นกันเองไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ให้ลำบากลำบน ชาวบ้านทั้งหลายพากันเล่าลือว่าท่านไม่ถือพระองค์เลย

 

หญิงชราชาวศรีสำโรงทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องถ้วยชามของเก่าแก่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถประทับอยู่กลางชาวศรีสำโรง

 

ราษฎรชาวศรีสำโรงพาลูกพาหลานมาเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด
คนเฒ่าคนแก่ในอำเภอศรีสำโรงมารอรับเสด็จที่หน้าอำเภอแต่เช้ากรุงเทพฯ - ลพบุรี | พิษณุโลก | สุโขทัย | ตาก | ลำพูน | เชียงใหม่
เชียงราย | พะเยา | ลำปาง | แพร่ | น่าน | อุตรดิตถ์

National Science and Technology Development Agency Ministry of Science,
Technology and Environment Northern Network
239 Huaykaew Rd.,T.Sutep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand
Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

Email : webmaster@nn.nstda.or.th