ภาพประวัติศาสตร์เสด็จประพาสภาคเหนือ

จังหวัดพิษณุโลก (น้ำตกวังนกนางแอ่น)

เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่เขตวนอุทยานของกรมป่าไม้ อันเป็นที่ตั้งของธารน้ำตกวังนกนางแอ่น ซึ่งมีทัศนียภาพงดงามยิ่งแห่งหนึ่ง
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงธารน้ำตกวังนกนางแอ่น ในเขตวนอุทยานของกรมป่าไม้ และเสวยพระสุธารส ณ พลับเพลาที่ธารน้ำตก

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำลังทรงพระสำราญกับนางสนองพระโอษฐ์ ขณะเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรภูมิประเทศรอบๆ บริเวณธารน้ำตกวังนกนางแอ่น ในเขตวนอุทยาน ของกรมป่าไม้

 

ในวาระที่เสด็จประพาสธารน้ำตกวังนกนางแอ่นนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้องค์ละต้น โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นประดู่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้พลั่วพรวนดินรอบๆ ต้นพะยอม ที่ทรงปลูกในโอกาส เสด็จประพาสธารน้ำตกวังนกนางแอ่น ในเขตวนอุทยาน

 

สมเด็จพระนา่งเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กำลังทรงเบิกบานพระทัยต่อภูมิประเทศ อันงดงามของธารน้ำตกแห่งนี้

 

อีกพระอิริยาบทหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่
ธารน้ำตกวังนกนางแอ่นกรุงเทพฯ - ลพบุรี | พิษณุโลก | สุโขทัย | ตาก | ลำพูน | เชียงใหม่
เชียงราย | พะเยา | ลำปาง | แพร่ | น่าน | อุตรดิตถ์

National Science and Technology Development Agency Ministry of Science,
Technology and Environment Northern Network
239 Huaykaew Rd.,T.Sutep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand
Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

Email : webmaster@nn.nstda.or.th