ภาพประวัติศาสตร์เสด็จประพาสภาคเหนือ

จังหวัดสุโขทัย (เมืองเก่า)

ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
เสด็จเยี่ยมเยีอนราษฎรที่จังหวัดสุโขทัย

 

ทรงทอดพระเนตรโบราณสถาน และเยี่ยมเยียนราษฎร ตามชนบทในจังหวัดสุโขทัย

 

ทรงทอดพระเนตรโบราณสถาน ที่เมืองสุโขทัยเก่า
ทรงนมัสการพระบรมธาตุ ณ วัดมหาธาตุ

 

เมื่อทราบข่าวแน่นอนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จถึงเมื่อใดประชาชนใน ท้องที่นั้น จะพากันมาเฝ้ารอรับเสด็จกันอย่างมากมาย นับด้วยจำนวนพัน จำนวนหมื่น ดังภาพ
กรุงเทพฯ - ลพบุรี | พิษณุโลก | สุโขทัย | ตาก | ลำพูน | เชียงใหม่
เชียงราย | พะเยา | ลำปาง | แพร่ | น่าน | อุตรดิตถ์

National Science and Technology Development Agency Ministry of Science,
Technology and Environment Northern Network
239 Huaykaew Rd.,T.Sutep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand
Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

Email : webmaster@nn.nstda.or.th