ซุ้มประตูรับเสด็จที่สวยงาม ของจังหวัดพะเยา
พอเข้าเขต จังหวัดพะเยาทรงเสด็จนมัสการพระพุทธรูปในวิหาร ซึ่งห่างจากอำเภอพะเยาเพียงเล็กน้อย

 

พอเข้าเขต จังหวัดพะเยา ตรงหน้าซุ้มประตูมีสาวๆ ชาวพะเยามาฟ้อนพื้นเมืองรับเสด็จ

 

ทรงรับพระพุทธรูปจากผู้นำมาทูลเกล้าฯ ถวาย ณ จังหวัดพะเยา
ทรงยื่นพระหัตถ์ให้คนแก่ที่มาขอจับ

 

ข้าราชการประมงรอรับเสด็จ
ราษฎรที่มาเฝ้ารอที่ซุ้มรับเสด็จ

 

ราษฎรที่มาเฝ้าชมบุญบารมีอย่างล้นหลามกรุงเทพฯ - ลพบุรี | พิษณุโลก | สุโขทัย | ตาก | ลำพูน | เชียงใหม่
เชียงราย | พะเยา | ลำปาง | แพร่ | น่าน | อุตรดิตถ์


National Science and Technology Development Agency Ministry of Science,
Technology and Environment Northern Network
239 Huaykaew Rd.,T.Sutep A.Muang Chiangmai 50200 Thailand
Tel : 053-226264 Fax : 053-226265

Email : webmaster@nn.nstda.or.th